ZZP’ers zijn niet goed voorbereid op pensioen

0
1360
ZZP’ers
⏰ Leestijd: 2 minuten

Volgens het FD zijn ZZP’ers nog steeds niet voldoende voorbereid zijn op hun pensioen. Vooral ZZP’ers met een middeninkomen zijn minder goed voorbereid op hun pensioen, dan vergelijkbare werknemers in loondienst. Hierdoor moeten veel ZZP’ers na hun pensionering naar verwachting grote stappen terug doen, tot een halvering van hun inkomen. In andere inkomensgroepen zijn de verschillen tussen ZZP’ers en werknemers aanzienlijk kleiner, aldus het FD.

Het FD concludeert dit naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar zelfstandigen zonder personeel en hun pensioensituatie. Harde cijfers over de daadwerkelijke pensioensituatie van zelfstandigen zonder personeel afgezet tegen die van collega’s in loondienst waren tot nog toe moeilijk te vinden.

Druk op sociale voorzieningen

Wanneer een grote groep mensen niet of onvoldoende voorziening voor hun oude dag heeft, zal deze groep aanspraak (moeten) maken op de sociale voorzieningen. Naar schatting zijn er op dit moment een miljoen ZZP’ers in Nederland en de groep groeit dagelijks. In tegenstelling tot werknemers zijn ZZP’ers namelijk doorgaans niet verplicht om zich aan te sluiten bij een pensioenregeling.

Grote onderlinge verschillen bij ZZP’ers

Kijken ZZP’ers dan helemaal niet naar hun toekomst? Uiteraard zijn veel ZZP’ers wel degelijk bezig met de toekomst. Dit doen zij door spaargeld op te bouwen of bijvoorbeeld te investeren in een eigen huis. De verschillen onder ZZP’ers zijn groot als het aankomt op de oudedagvoorzieningen, evenals bij mensen die in loondienst zijn.

Om het verwachte inkomen na pensionering van de huidige groep zzp’ers te berekenen, hebben de onderzoekers gekeken naar AOW, aanvullende collectieve pensioenen, vrijwillig pensioen, spaargeld en vermogen in het eigen huis. Dat wordt vervolgens afgezet tegen een gemiddeld inkomen. Een pensioen van 70% van het gemiddelde brutoloon wordt doorgaans gezien als een ‘goed pensioen’.

Te weinig pensioenopbouw

Veel ZZP’ers hebben wel pensioen opgebouwd in de tweede pijler, het verplichte pensioen dat men bovenop de AOW moet hebben. Toch is dit alle bij elkaar genomen niet voldoende. Van de ZZP-huishoudens haalt volgens de onderzoekers 43% de drempel van 70% van het bruto-inkomen niet, voor werknemers is dat 31%.

Het grootste verschil tussen werknemers en zzp’ers wordt gevonden bij huishoudens met een middeninkomen van tussen de €32.000 en €53.000. Meer dan de helft van de ZZP-huishoudens in deze groep bouwt onvoldoende pensioen op. Van de werknemers in deze inkomensgroep haalt een derde de lat van 70% niet, zij gaan er bovendien minder hard op achteruit dan de ZZP’ers.

Bij lage inkomens weinig verschil met werknemer

Ook in de hoogste inkomensgroepen (meer dan €53.000) gaan ZZP’ers er vaker op achteruit dan werknemers, maar de verschillen zijn minder groot dan bij de middeninkomens. Huishoudens met de laagste inkomens zitten ruim boven de 70% van het brutoloon. Er is daarbij weinig verschil tussen ZZP’ers en werknemers, omdat de AOW voor hen in de meeste gevallen al voldoende is om de drempel te halen.

SER-advies

Ondanks het gevarieerde beeld bieden de uitkomsten volgens de onderzoekers “ondersteuning voor de vaak uitgesproken wens om de pensioensituatie van ZZP’ers te verbeteren.” Het ZZP-pensioen is een belangrijke thema in de discussie binnen de Sociaal-Economische Raad over de vernieuwing van het pensioenstelsel, waarover al drie jaar wordt gesproken. Een SER-advies hierover zou in het voorjaar komen, maar wordt nu voor de zomer verwacht.

Bron: FD.nl

Wilt u meer weten over uw pensioen? Neem telefonisch contact met ons op op 0252 – 416850, of mail naar info@vdsd.nl.