“Verslechtering van de nabestaandenvoorziening kan u €15.000,- per jaar kosten”

0
2427
Peter Zuidhoek
⏰ Leestijd: 3 minuten

Jaren geleden werd de nabestaandenvoorziening al flink versoberd in de Algemene nabestaanden Wet (ANW).

Nu blijkt dat er wederom een nog grotere versobering voor de deur staat bij onder andere het ABP. Peter Zuidhoek: “Verslechtering van de nabestaandenvoorziening bij het ABP kan u €15.000,- per jaar kosten”

Onlangs werden er in de Tweede Kamer kritische vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Na vragen van Martin van Rooijen (Vijftigplus) en Pieter Omtzigt (CDA), blijkt dat de compensatieregeling van de ANW komt te vervallen. Volgens de minister is het “aan het ABP om de deelnemer te informeren over de, door werknemers en werkgevers overeengekomen, wijzigingen in de pensioenregeling.”nabestaandenvoorziening

Verslechtering

Over de versobering is veel onrust ontstaan, mede doordat grote pensioenfondsen als het ABP de bijbehorende compensatieregeling afschaffen. Peter Zuidhoek: “Het is een behoorlijke verslechtering van de nabestaandenvoorziening die al jaren geleden flink versoberd is in de ANW. Een Nabestaandenpensioenregeling houdt wel rekening met een eventueel recht op ANW, welke in de praktijk niet altijd meer verkregen wordt (inkomenstoets, leeftijdscriterium et cetera). Het was juist fijn dat een aantal grote pensioenfondsen indertijd bij het versoberen van de ANW (automatisch) een ANW aanvulling verzekerden. Dat valt nu blijkbaar weg en ik denk dat maar weinig deelnemers zich dat realiseren.” Voor Pieter Omtzigt (CDA) was dit reden om onlangs Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de “plotselinge” versobering van het nabestaandenpensioen. 50Plus-kamerlid Van Rooijen stelde hier afgelopen december ook al vragen over.

Aanvullende verzekering

Op de vragen van Van Rooijen gaf de minister aan dat zij niet weet hoeveel ABP-deelnemers geraakt zullen worden door de versobering. “Het hangt van de specifieke situatie en preferenties van de individuele ABP-deelnemer en/of partner af, of deze al dan niet een aanvullende verzekering wil afsluiten. Daarbij zal de deelnemer en/of partner de verruiming van het nabestaanden- en wezenpensioen in de ABP-regeling (per 2018), zoals door sociale partners is afgesproken in het akkoord van juli jongstleden, mogelijk willen meewegen in de beslissing om een aanvullende verzekering af te sluiten.”nabestaandenvoorziening

Tot 1 februari 2018 bijverzekeren

Deelnemers zijn in december actief geïnformeerd en de ANW-compensatieregeling vervalt (voor nieuwe gevallen) per 1 februari 2018 en hebben dus in ieder geval tot 1 februari 2018 om zich desgewenst bij te verzekeren. Doe je dat niet, dan loopt de deelnemer een behoorlijk financieel risico. Peter: “Je praat over een bedrag van € 15.000,- bruto per jaar tot de AOW-leeftijd dat wegvalt als men zich niet aanvullend verzekerd. Wij hebben voor veel werkgevers een collectieve ANW hiaatverzekering aangeboden als er geen pensioenfonds is. Individueel verzekeren kan ook, maar is soms iets duurder en er worden gezondheidswaarborgen gevraagd.”nabestaandenvoorziening

“Hulp nodig of een aanvulling in uw situatie nodig is? Schakel ons dan in voor meer financieel inzicht en overzicht, waarna u zelf kunt beslissen of een aanvullende regeling passend is in uw situatie.”