Verbond lanceert verzekeraarsinbeeld.nl

0
1780
⏰ Leestijd: 2 minuten

Nederlandse verzekeraars publiceren vandaag op www.verzekeraarsinbeeld.nl rapportcijfers die klanten aan hun eigen verzekeraar toekennen. Op deze manier wordt voor consumenten transparant hoe verzekeraars onderling scoren op aspecten zoals klantgerichtheid, duidelijkheid, contact en deskundigheid. De ranglijsten – met namen en de bijbehorende rapportcijfers – zijn bedoeld om consumenten te helpen bij het bepalen van hun keuze en maken voor de betrokken verzekeraars meteen duidelijk op welke punten ruimte is voor verbetering.

De site www.verzekeraarsinbeeld.nl is gebaseerd op onderzoek van TNS NIPO en geeft naast rapportcijfers ook inzicht in persoonlijke klantervaringen. In totaal zijn ruim 5000 klantreacties te raadplegen. “De klant kan beter dan wie ook de prestaties van verzekeraars beoordelen. Klantervaringen en de cijfers die klanten toekennen staan daarom centraal in deze site. Het maakt inzichtelijk hoe verzekeraars zich tot elkaar verhouden en dat zal de vernieuwing in de sector een impuls geven”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, initiatiefnemer van de site.

Aan de ‘benchmark’ www.verzekeraarsinbeeld.nl nemen in totaal vijftig verzekeraars/verzekeringslabels deel. De deelnemers krijgen rapportcijfers op in totaal zes aspecten van klantbediening. De site geeft gemiddelden, maar ook gedetailleerder informatie per onderwerp. Klanten kunnen via de site gemakkelijk nagaan hoe door henzelf geselecteerde verzekeraars onderling scoren op verschillende punten. In totaal zijn 11.216 klanten van verzekeraars ondervraagd.

Zowel bij de opzet van het nieuwe onderzoek als bij de weergave van de resultaten op de website zijn klanten betrokken geweest. Weurding: “Nieuw en ook best spannend, is dat we nu op een laagdrempelige manier openheid geven over de scores per verzekeraar. Het biedt volgens ons waardevolle informatie voor de klant”.

TNS NIPO zal het onderzoek jaarlijks herhalen, zodat duidelijk wordt waar er sprake is van verbeteringen. Bij de eerste meting kwamen als vier best scorende verzekeraars de schadeverzekeraars ZLM, ANWB Verzekeren en Centraal Beheer/Interpolis (op een gedeelde derde plaats) naar voren.