Van werkenden loopt zzp’er het meeste risico op armoede

0
892
ZZP'er
⏰ Leestijd: 2 minuten

Zelfstandigen zonder personeel lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar werkenden.

188 duizend personen risico op armoede

Er is gekeken naar personen met vooral inkomen uit werk die al dan niet deel uitmaken van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In prijzen van 2017 kwam de grens van dit netto inkomen voor alleenstaanden uit op 1.040 euro per maand, voor een alleenstaande ouder met één kind op 1.380 euro en voor een paar met twee kinderen op 1.960 euro. Van de werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar maakte 2,5% deel uit van een huishouden met een inkomen onder de kritische grens oftewel met risico op armoede. Dat komt neer op 188 duizend personen. Het aandeel werkenden met een armoederisico is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2016. Onder zelfstandigen zonder personeel nam het armoederisico wel toe.

Zelf risico’s verkleinen

Als zelfstandige wil je natuurlijk zo veel mogelijk doen wat je leuk vindt, maar er is een hoop dat geregeld moet worden. Je kunt zelf al een aantal zaken regelen waardoor je financiële risico’s kunt verkleinen. De belangrijkste verzekerbare risico’s zijn volgens Martin Pennekamp, oprichter van ikwordzzper.nl, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid, vooral als je afhankelijk bent van het inkomen dat je als zelfstandige verdient.

Aansprakelijkheidsverzekering

Pennekamp: ”Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat de aansprakelijkheid van hun bedrijf al gedekt is via hun particuliere verzekering.” Maar stel dat jij, onder werktijd, net op de nieuwste iPhone van je collega gaat zitten, dan is dit niet gedekt via je persoonlijke verzekering. Daar heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor nodig.
In het ene beroep loop je een groter risico dan in het ander. Hoe lager het risico, hoe lager de premie. Vaak ben je voor minder dan een tientje per maand al verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een dag niet werken, betekent een dag geen loon. Als je de griep te pakken hebt is dat nog te overzien, maar als je langdurig ziek thuis bent, kan dat grote gevolgen hebben. Zzp-expert Spaninks stelt dat niet iedere zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering af hoeft te sluiten. ”In de ene branche is dat belangrijker dan in de andere”. Wanneer je bijvoorbeeld in de bouw werkt met gevaarlijke stoffen is zo’n verzekering geen overbodige luxe. Maar als jonge startende ondernemer in bijvoorbeeld de media, kan je je afvragen of je wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet nemen.

In plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kun je er als zzp’er ook voor kiezen zelf een buffer op te bouwen op je spaarrekening. Dit telt dan wel mee in box 3 voor de Belastingdienst. Ook aansluiten bij een broodfonds, een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een besloten groep zzp’ers, is een optie. En dan zijn er als alternatief nog de uitgeklede versies van de verzekering, zoals een woonlasten-, maandlasten- of ongevallenverzekering.

Pensioen

Tenslotte is het sparen voor je pensioen belangrijk, maar heeft nog niet altijd een prioriteit, zeker als je nog rond je twintiger- en dertigerjaren bent. En dat is te laat, want een vuistregel is dat je 18 keer je jaarinkomen bij elkaar gespaard moet hebben. Dus als je 30 duizend euro per jaar verdient, moet je 540 duizend euro gespaard hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Begin er dus op tijd mee.