Veel USB-laders deugen niet

0
3116
USB-laders deugen niet
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Van de 41 USB-laders die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dit voorjaar heeft onderzocht vertonen er 12 (29%) gebreken. 10 daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. 12 USB-laders voldeden wel aan de technische eisen, maar er ontbrak technische documentatie waardoor de veiligheid van de laders niet kan worden gegarandeerd. In totaal voldeden dus 24 USB-laders, meer dan de helft, niet aan de gestelde eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze 24 laders verboden. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.