UBO-register: verzekeraars moeten ook registeren

0
263
⏰ Leestijd: 2 minuten

Het UBO-register zou op 10 januari 2020 worden ingevoerd, maar deze datum wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan. De wetsvoorstellen waarmee het register verplicht wordt, zijn namelijk nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Wat is het UBO-register en waarom is het nodig?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwassen, corruptie en fraude.

Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Iedereen mag het UBO-register tegen een bepaald tarief inzien. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zien echter meer informatie over een UBO dan anderen.

Verplichte registratie

Verzekeraars, zowel in de leven- als in de schadesector, zijn vanuit verschillende wetten verplicht UBO’s te registeren. Ze mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen ze te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kan de UBO Ultimate Beneficial Owner niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen verzekeraars een UBO verklaring in te vullen.

Let op tekenbevoegdheid

Dit is meteen een goede gelegenheid om in je organisatie na te gaan wie aan de touwtjes trekt. Een tekenbevoegde vertegenwoordiger mag namens de organisatie een contract aangaan. Wanneer iemand iets tekent die niet tekenbevoegd is, kan dat vervelende gevolgen hebben. Waar je denkt een rechtsgeldige overeenkomst te hebben gesloten met een onderneming, blijkt dit later niet zo te zijn. Dit probleem komt vaak pas naar voren op het moment dat er een factuur moet worden betaald. De onderneming meent geen contractspartij te zijn, omdat zij niet bevoegd is vertegenwoordigd. Jouw factuur wordt om die reden niet door de onderneming betaald.