Schade door elektrische bezorgfietsen niet automatisch gedekt op AVB

0
623
⏰ Leestijd: 2 minuten

Eten laten bezorgen, het is een fijne luxe. Waar dat afgelopen jaren vooral per scooter werd gedaan, fietsen de bezorgers nu super snel met hun elektrische fietsen richting jouw huis. Voor horecaondernemers is dit een fijne ontwikkeling: bezorgers hoeven geen helm op en hebben geen rijbewijs nodig. Ze kunnen dus ook personeel aantrekken onder de 16 jaar. Toch zijn er niet alleen maar voordelen.

Wat zijn de cijfers?

In Nederland rijden naar schatting 20 duizend bezorgers rond op (elektrische) fietsen, scooters, brommers en in de auto. Zij bezorgen per jaar 100 miljoen maaltijden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zeker twee keer per week een maaltijdbezorger betrokken is bij een verkeersongeluk. Vorig jaar kwam het 116 keer voor dat een maaltijdbezorger betrokken was bij een ongeluk. Daarvan is de helft met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schade valt bovendien 75 procent hoger uit dan bij andere brommerrijders, omdat er relatief vaak letselschade is.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen, omdat niet alle ongelukken worden gemeld. Zij gaan extra controles uitvoeren. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers, zij moeten hun bezorgers wijzen op de gevaren en het voorkomen van ongevallen. Een ontwikkeling die niet echt bijdraagt aan de veiligheid, is dat in België en Duitsland elektrische fietsen worden opgevoerd, waardoor de fietsen nog sneller kunnen rijden.

Moeten elektrische fietsen worden verzekerd?

Wettelijk gezien is er geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur. Maar hoe zit het dan met de verzekeringsdekking, aangezien elektrische fietsen wel als ‘motorvoertuig’ worden gezien?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wanneer een particulier met een e-bike schade veroorzaakt waarbij de bestuurder verantwoordelijk is, dan valt dit onder de dekking van de AVP. Wanneer er tijdens zakelijk gebruik schade wordt veroorzaakt, is dit uitgesloten van de AVP dekking.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

Deze wet vermeldt welke voertuigen een verzekeringsplicht hebben, maar voor de e-bike is deze er (nog) niet.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Bij de AVB is er sprake van een zogenaamde spiegelbeelddekking. Dit betekent dat dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat een risico onder de ene verzekering gedekt is en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus, wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Een e-bike valt dus buiten alle verzekeringen?

Voor de elektrische fiets gaat deze spiegelbeelddekking niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht, maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zelf zijn, en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB (als daarvoor geen andere verzekering geldt). Voorwaarde is dus wel dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.

Wanneer een bezorger met een elektrische fiets van de zaak iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar terecht kan. Het slachtoffer kan dan de bezorgdienst aansprakelijk stellen, en dat kan aardig in de papieren lopen.

Alles wijst erop dat het enorm belangrijk is om als ondernemer goed te bekijken welke verzekeringsdekking er geldt en of het verstandig is om een aanvullende verzekering af te sluiten. Ga daarom eens met ons in gesprek om er zeker van te zijn dat je als ondernemer niet voor verrassingen komt te staan.