Nieuw regeerakkoord: wat betekent dit voor uw pensioen?

0
1788
regeerakkoord
⏰ Leestijd: 2 minuten

Deze week hebben de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dan eindelijk het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wat gaat dit betekenen voor de pensioenen?

Vernieuwing pensioenstelsel in 2020

Het kabinet Rutte-III wil samen met de sociale partners een nieuw pensioenstelsel invoeren. Deze vernieuwing introduceert een individuele pensioenpot voor de deelnemers, waarbij de bestaande afspraken zoals verplichtstelling en collectieve uitvoering worden gehandhaafd.

Afschaffing doorsneepremie

Een grote verandering is dat iedere deelnemer zijn eigen individuele pensioenpot krijgt in plaats van een algemene pot. Dit geldt zowel voor de opbouw- als de uitkeringsfase. Met dit voornemen wordt de doorsneesystematiek, waarbij in geval van een doorsneepremie alle werknemers dezelfde premie betalen voor dezelfde pensioenopbouw, afgeschaft. De doorsneesystematiek zou namelijk bijdragen aan spanningen tussen generaties nu jongeren relatief veel betalen.

Leeftijdsonafhankelijke premie

In het nieuwe pensioenstelsel wordt afstand genomen van deze doorsneesystematiek en wordt voor alle pensioenregelingen een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht. Voor een middelloonregeling heeft dit tot gevolg dat naarmate een deelnemer ouder wordt de jaarlijkse pensioenopbouw lager is. De afschaffing van de doorsneesystematiek en de invoering van de individuele pensioenpot betekent echter niet dat gepensioneerden die langer leven dan verwacht zonder pensioen komen te zitten. Nederland blijft deze risico’s samen delen, pensioen is en blijft een levenslange uitkering.

Nieuw pensioencontract

Een ander essentieel onderdeel van Rutte-III is het ontwikkelen van nieuwe pensioencontracten. Hierbij is een rol weggelegd voor de sociale partners. Zij moeten een pensioencontract ontwikkelen met een persoonlijk pensioenvermogen in de opbouwfase. Bij een dergelijke regeling wordt gedurende de opbouwfase inzichtelijk wat je als deelnemer hebt opgebouwd en kan de rentegevoeligheid afnemen. Hiertegenover staat wel een collectieve uitkeringsfase met een buffer, die zorgt voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten.

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen

In het regeerakkoord wordt de mogelijkheid geïntroduceerd voor zelfstandigen om vrijwillig aan te sluiten of vrijwillig aangesloten te blijven bij een pensioenregeling.

Toekomstmuziek?

Rutte-III wil begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming hebben met de sociale partners over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Uitgangspunt is dat het wetgevingsproces in 2020 afgerond moet zijn, zodat het nieuwe stelsel daarna kan worden geïmplementeerd. De afgelopen jaren is echter nog maar weinig voortgang geboekt, het is dan ook maar de vraag of het wetgevingsproces in 2020 afgerond kan worden. Het is dus nog even afwachten of dit plan ook echt werkelijkheid ghaat worden.

Heeft u vragen over uw pensioen? Laat u goed adviseren door één van onze gecertificeerde pensioenadviseurs. Bel 0252 – 416850 of mail naar info@vdsd.nl.

 

Bron: amweb.nl