Personen

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u aan andermans eigendom veroorzaakt. Maar als uw zoon bij een vriendje thuis iets kapot maakt, kunt u dat niet verhalen, tenzij u een aparte logeer- en oppasclausule hebt. Als u de buren helpt met klussen of verhuizen en u per ongeluk iets stuk maakt, wordt dat meestal wel vergoed. En dankzij het hangmatarrest kan de ene huiseigenaar de andere aansprakelijk stellen voor geleden schade.

Levensverzekering

Dé levensverzekering bestaat niet. U kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Verzekeringen die draaien om het leven van een verzekerde. Ze keren uit als de verzekerde komt te overlijden. Voorbeelden hiervan zijn uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekeringen. Er zijn ook verzekeringen die uitkeren als de verzekerde nog in leven is, bijvoorbeeld een kapitaal- en een lijfrenteverzekering. Als een verzekering uitkeert bij overlijden én bij leven wordt dit een gemengde verzekering genoemd. Ook pensioen-, spaar- en beleggingsverzekeringen worden soms levensverzekeringen genoemd.

Ongevallenverzekering

Met een ongevallenverzekering verzekert u zich tegen schade die door een ongeval wordt veroorzaakt. Dit kunnen verschillende dingen zijn, bijvoorbeeld wanneer de uitvaartkosten hoger uitvallen dan wat de uitvaartverzekering uitkeert. Of wanneer u uw werk (gedeeltelijk) niet meer kunt uitvoeren, waardoor uw inkomen wegvalt. Ook zou het kunnen voorkomen dat u uw huis moet aanpassen om daar te blijven wonen. Van tevoren wordt door de verzekeraar een vast bedrag bepaald voor letsel, blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!