Pensioen

Pensioen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren volgt de ene wetswijziging na de andere.

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen doorgevoerd gericht op het verplicht langer moeten doorwerken. Dit doorkruist veel plannen om een paar jaar eerder te stoppen met werken.

Het kabinet zou VUT en pre-pensioenregelingen het liefst afschaffen. Door fiscale maatregelen is het bijna onmogelijk om deze voorzieningen in stand te houden. Langer doorwerken is het (politieke) doel.

De overbruggingslijfrente is op 1 januari 2006 afgeschaft.

Blijft de AOW nog wel betaalbaar door de vergrijzing? Moeten AOW gerechtigden straks ook mee gaan betalen aan de AOW premies?

Zo zijn er doorlopend beperkende maatregelen die getroffen worden. De AOW-leeftijd is stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar.

Ziet u door de bomen het bos nog?

Wij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend en informeren onze relaties tijdig omtrent de noodzakelijke aanpassingen in bestaande pensioenregelingen. Geeft u de uitvoering en begeleiding van uw pensioenregeling in ons beheer, dan bent u er van verzekerd dat uw regeling up to date blijft.

Ook veel accountants hebben inmiddels de weg naar ons kantoor gevonden en schakelen onze specialisten in voor advies en begeleiding voor hun relaties.

Nationaal Pensioenregister
Sinds januari 2011 is het nationale pensioenregister operationeel.
Een website waar u met uw Digid inzage kunt krijgen in de door u opgebouwde pensioenrechten en te verwachten AOW.
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Meer weten?