Goed geregeld: pensioen omzetten in oudedagsverplichting

0
858
oudedagsverplichting

Wij schreven al eerder over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (peb), de gevolgen hiervan en de alternatieven die er voor handen zijn voor dga’s. Voor veel dga’s zal de onlangs ingevoerde oudedagsverplichting een aantrekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe meer met pensioenberekeningen en fiscale- en/of commerciële voorzieningen op de balans maar een overzichtelijk bedrag wat te zijner tijd aangewend dient te worden voor een uitkering. Toch is het belangrijk dat u goed weet wat de ouderdagsverplichting inhoudt.

Hoe werkt de oudedagsverplichting?

De dga kan zelf kiezen wanneer de uitkering in moet gaan in de periode van vijf jaren voor tot twee maanden ná de AOW datum. De uitkering loopt tot twintig jaar na de AOW datum. Tot de ingangsdatum van de uitkeringen uit de oudedagverplichting kan de dga het geld eventueel nog onderbrengen in een lijfrente. Tot zover is alles prima te overzien. Maar wat gebeurt er met het recht op uitkeringen bij overlijden?

Oudedagsverplichting puur fiscaal

De wetgeving is puur fiscaal en zegt alleen iets over de belastingen. Daar is dus niets geregeld voor de vraag aan wie de uitkeringen toekomen. Het antwoord op die vraag ligt in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In een standaard huwelijksgemeenschap met twee kinderen, zal de uitkering volledig toekomen aan de langstlevende partner (en worden geïmputeerd op de partnervrijstelling voor het erfrecht en volledig bij hem/haar worden belast met inkomstenbelasting). De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende partner, die wordt belast met erfbelasting. Dit is dus anders dan in de meeste standaard pensioenregelingen in eigen beheer, waar voor de kinderen een zelfstandig recht op uitkering is opgenomen (wezenpensioen).

Notaris

Wil de dga dit anders regelen dan zal de dga naar de notaris moeten om een testament op te laten stellen. Heeft de dga al een testament dan moet dit waarschijnlijk worden aangepast. De kans dat het testament voorziet in de gewenste verdeling van de uitkering uit de oudedagsverplichting is zeer klein.

Bedenk bij het aanpassen van het testament ook dat toedeling van de uitkeringen uit de oudedagsverplichting gevolgen kan hebben voor de erfbelasting (bij de partner heeft de verkrijging bijvoorbeeld invloed op de vrijstelling) en voor de inkomstenbelasting (de partner en de kinderen zullen niet dezelfde belastingdruk hebben). Fiscale optimalisatie is goed mogelijk met een flexibel testament en het inwinnen van advies loont ook in deze situaties.

Wilt u meer weten over uw pensioen, de ouderdagsverplichting en wat wij hierin kunnen betekenen om alles in goede banen te leiden? Neem telefonisch contact met ons op op 0252 – 416850, of mail naar info@vdsd.nl.

Bron: pensioenweblog.nl