Wat houdt het nieuwe pensioenakkoord in?

0
88
⏰ Leestijd: 2 minuten

We schreven eerder al over de stakingen rondom de AOW-leeftijd in het openbaar vervoer. Nu, na negen jaar, ligt er een nieuw pensioenakkoord. De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog, er komen ruimere mogelijkheden voor zware beroepen om eerder te stoppen, zelfstandigen kunnen pensioensparen en moeten zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Als je dit alles zo op een rijtje zet, lijken er alleen maar positieve dingen te zijn bereikt, maar dat is helaas niet zo.

Ingewikkeld

Het meest ingewikkelde deel van het akkoord is de manier waarop werknemers sparen voor hun pensioen. Het afschaffen van de zogenoemde doorsneesystematiek en het invoeren van een nieuw soort pensioencontract, betekent dat de pensioenpot herverdeeld moet worden. Dat schuiven met miljarden pakt voor de een beter uit dan voor de ander.

Wie hebben er baat bij?

Ouderen boven de 60 hebben het meeste baat bij de wijzigingen zoals die nu op tafel liggen. Allereerst mogen de werkende 60-plussers eerder dan verwacht met pensioen. De AOW-leeftijd wordt nu voor twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden.

Mensen die al gepensioneerd zijn, hoeven niet meer bang te zijn voor directe kortingen op de pensioenen. Door de lage rente van de afgelopen jaren moesten veel fondsen vanaf volgend jaar gaan korten, omdat hun dekkingsgraden te laag waren. In het akkoord is vastgelegd dat het aanhouden van buffers niet meer nodig is, waarmee de kortingen bij een groot deel van de fondsen van de baan zijn.

Jongeren dragen, volgens het nieuwe pensioenakkoord, niet meer bij aan het pensioen van ouderen. Elke euro die zij inleggen is bedoeld voor het pensioen voor hun generatie.

Wie hebben er minder baat bij?

Degenen die het minst gebaat zijn bij dit nieuwe pensioenakkoord, zijn mensen die net zijn geboren voor 1980. Zij hebben tot nu toe premies ingelegd die deels ten goede kwamen aan de ouderen. Wanneer de huidige systematiek wordt afgeschaft, kunnen zij niet meer profiteren van een jongere generatie die hetzelfde voor hen doet.