Motorrijtuigen en transport

Motorrijtuigen

Wettelijke aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer met een motorrijtuig zoals een personen-, bestel-, of vrachtauto.

Casco

Deze verzekering dekt de schade aan het motorrijtuig zelf en is er in twee varianten.

  • Beperkt casco; deze variant biedt dekking voor schade die is ontstaan door onder andere brand, diefstal, joy-riding, botsing met dieren en ruitbreuk.
  • Volledig casco; deze variant dekt ook schade door alle overige van buiten komende oorzaken, zelfs als deze door eigen schuld zijn ontstaan.

Werk- en landbouwmateriaal

Deze verzekering is bestemd voor werkmateriaal zoals draglines, laadschoppen, graafmachines en vorkheftrucks in gebruik bij aannemers, wegenbouwers, hoveniersbedrijven, etcetera.

De verzekering dekt het WA-risico en het Casco risico van zelfrijdende objecten. De WA-dekking geldt zowel voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het rijrisico als uit het werkrisico. Een en ander conform het gestelde in de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De verzekering voorziet meestal ook in een dekking voor beschadiging van eigen zaken tot een maximum van € 500.000,00.

Eigen vervoer

Deze verzekering biedt dekking tegen beschadiging en verlies van uw goederen en/of gereedschappen die kan ontstaan tijdens het vervoer of tijdens laden en lossen.

Er is tevens dekking tegen diefstal van uw goederen en/of gereedschappen na braak aan het voertuig. Indien het voertuig is voorzien van een goedgekeurde beveiliging dan vervalt veelal het eigen risico.

Schade inzittenden en/of bestuurder en werknemers

Deze verzekering biedt dekking voor aantoonbaar geleden personen- en zaakschade van de inzittenden van een motorrijtuig (incl. bestuurder) voor zover de schade niet op een andere polis is gedekt.