Flex- of parttime medewerker? Vanaf 2018 kunnen kleine pensioenen worden gebundeld

0
589
kleine pensioenen

Bent u flex- of parttime medewerker (geweest)? Dan is er nu goed nieuws voor uw pensioen. Alle kleine pensioentjes die u bij de verschillende werkgevers heeft opgebouwd, mogen namelijk vanaf 2018 worden gebundeld. Nu is het nog zo dat kleine pensioenen slechts kunnen worden afgekocht, maar vanaf volgend jaar kunnen pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren.

Tweede Kamer

Dat is de bedoeling van een wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Door het bij elkaar optellen van de kleine pensioenpotjes bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op, en houdt het geld zijn pensioenbestemming.

Op dit moment zijn er ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes! Het gaat dan om bedragen onder de 466 euro per jaar. Vooral mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.

Kleine pensioenen

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer, omdat die meer heeft aan een gebundeld pensioen dat dan ook echt een substantieel bedrag per maand uitkeert. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners, anders te gaan organiseren.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen wordt het mogelijk om kleine pensioenen te bundelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2018 van kracht wordt, als het parlement akkoord is. De inhoud van het wetsvoorstel is in samenspraak met pensioenuitvoerders en de sociale partners opgesteld.

Heeft u vragen over uw pensioen? Onze medewerkers bij PFP consultants hebben antwoord op al uw pensioenvraagstukken. Neem snel contact op via 0252-416850 of mail naar info@vdsd.nl.