Weet u hoe uw pensioen is opgebouwd?

0
2016
pensioen
⏰ Leestijd: 2 minuten

Weet u hoe uw pensioen er straks uit gaat zien? En hoe is uw pensioen is opgebouwd? Pensioenen blijven een hot item en veel van onze klanten hebben dezelfde vragen.

Belangrijk als u probeert om uw pensioen goed te regelen is om in kaart te brengen hoe het pensioen eigenlijk op is gebouwd. Het Nederlandse pensioenstelsel steunt in beginsel op de volgende pijlers:

  1. AOW
  2. Pensioenopbouw via werkgever
  3. Individuele pensioenopbouw

De AOW is het basispensioen dat door de overheid wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Die leeftijd schuift door de hogere levensverwachting geleidelijk op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van de gezinssituatie (alleenstaand, echtpaar, nog minderjarige kinderen?). Iedereen die vijftig jaar in Nederland heeft gewoond krijgt AOW. De jaren die buiten Nederland zijn doorgebracht, worden in mindering gebracht.

Pensioen dat via een werkgever is opgebouwd, is er alleen voor degenen die tijdens hun werkzame leven bij een werkgever in loondienst zijn geweest en daar pensioenrechten hebben opgebouwd. Dat verloopt tegenwoordig vaak via een middelloonstelsel, waarbij het uit te keren pensioen gebaseerd wordt op het gemiddelde loon tijdens de gewerkte jaren.

Zijn pijler 1 en 2 samen voldoende om van te leven?

Veel mensen denken dat het pensioen uit pijler 1 en 2 voldoende is om van te kunnen leven na de pensioendatum. Dat is echter lang niet altijd het geval. Mensen kunnen langdurig ziek zijn of werkloos en bouwen daardoor minder pensioen op.  Daarnaast is ook belangrijk hoeveel u nodig denkt te hebben na de pensioendatum. Als de verwachte inkomsten niet ‘matchen’ met de benodigde inkomsten, wordt vaak geadviseerd zelf een potje op te bouwen, de derde pijler.

Die derde pijler bestaat uit de individuele pensioenopbouw: voor hen die grote delen van hun loopbaan niet in loondienst hebben gewerkt, bijvoorbeeld ZZP’ers. Maar ook voor hen die wel in loondienst hebben gewerkt, maar bij de werkgever opgebouwde pensioenrechten willen aanvullen door zelf extra vermogen op te bouwen.

Pensioen: fiscaal voordeel?

Het is mogelijk om met het geld dat u zelf apart houdt voor uw pensioen fiscaal voordeel te behalen. Dat kan door een verzekering af te sluiten, door te beleggen of door te sparen. Let op: bij beleggen loopt u risico’s die u bij sparen niet loopt en aan beleggen zijn kosten verbonden die sparen niet kent. Bij bepaalde verzekeringen kunt u fiscaal voordeel behalen, maar dan moet u later wel belasting betalen over het uitgekeerde geld. U kunt ook juist niet voor deze fiscale constructie kiezen en gaan beleggen of sparen. Dat levert ook meer flexibiliteit op. U zit dan niet aan een bepaalde opbouw vast en bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt.

Extra pijlers

Vaak worden naast de drie pijlers (AOW, bedrijfspensioen, privépensioen) nog twee extra pijlers genoemd:

4. De eigen woning wordt gezien als de vierde pensioenpijler, omdat daar vermogen in wordt opgebouwd dat u te gelde kunt maken.

5. Doorwerken na de pensioendatum kan een manier zijn om extra inkomen te verkrijgen.

Hopelijk heeft u de vijf pijlers goed op een rijtje en weet u waar u na uw pensioen aan toe bent. Het kan natuurlijk zo zijn dat u het nog niet helemaal goed heeft geregeld. Voorkom verrassingen en laat u tijdig adviseren. Onze gecertificeerde en ervaren medewerkers zitten dagelijks voor u klaar om samen met u te kijken naar uw pensioenvoorzieningen.

Neem dus snel contact met ons op per telefoon op 0252 – 416850 of mail ons.