Heeft u geen WEGAS-verzekering? U loopt echt groot risico.

0
1964
WEGAS-verzekering
⏰ Leestijd: 2 minuten

Soms lopen ondernemers een groot risico, zonder dat zij dit zelf door hebben. Er wordt nog weleens vergeten een personeelsschadeverzekering tijdens verkeer voor werknemers af te sluiten. Weet u bijvoorbeeld of u goed verzekerd bent als één van uw personeelsleden betrokken raakt bij een verkeersongeluk onder werktijd?

Gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. Er zijn een aantal uitspraken van de Hoge Raad, welke een werkgever veroordeelde tot vergoeding van letselschade, veroorzaakt door de werknemer zelf. Eén van de bekendste is het Arena Arrest uit 1996 waarin de verregaande zorgplicht bij letselschade door de werkgever is vastgelegd. De WEGAS Premium XL-verzekering bijvoorbeeld, biedt dekking voor een hiaat in de aansprakelijkheidsverzekering voor schades in het verkeer, met name met een motorrijtuig. Dat is uitgesloten op de ‘gewone’ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Het Arena-Arrest

In 1995 vond er een verkeersongeval plaats. Een busje met daarin werknemers van een bouwbedrijf dat aan de nog in aanbouw zijnde Amsterdam Arena werkten kreeg een ongeluk, waardoor de jonge collega’s allemaal vrij ernstig gewond raakten. Van de slachtoffers die als passagier in het busje zaten, werd aansprakelijkheid al snel erkend door de WAM-verzekeraar van het motorrijtuig en voor hen kon direct worden gestart met de schaderegeling. Echter, de bestuurder kreeg geen schadevergoeding.

Verstrekkende gevolgen

Na het blootleggen van dit hiaat in de wet- en regelgeving, ontstond een dekkingsbehoefte waar productontwikkelaars wel even over na moesten denken. Na negen maanden kon echter al de eerste WEGAS-verzekering worden afgesloten. De verzekering bood vanaf dat moment dekking voor de aansprakelijkheid van de werkgever (op basis van art. 7:611 BW: goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid) voor schade die een werknemer als bestuurder van een motorrijtuig lijdt, bij een door hemzelf, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt verkeersongeval.

Collectieve ongevallenverzekering ontoereikend

De afgelopen jaren is de schadevergoedingsplicht voor de werkgever behoorlijk uitgebreid; woon-werkverkeer, fietsers, openbaar vervoer, werk gerelateerde activiteiten… Opvallend genoeg zijn veel cao’s niet met de tijd meegegaan. In cao’s staat vaak dat werkgevers een collectieve ongevallenverzekering voor werknemers dienen af te sluiten. Helaas is een collectieve ongevallenverzekering niet toereikend. De geringe verzekerde som kan in veel gevallen de werkelijk geleden schade niet vergoeden.

WEGAS-verzekeringDe actualiteit

Zeker wanneer een bedrijf vaak met flexibel personeel (bijvoorbeeld zzp’ers, freelancers, uitzendkrachten en payrollers werkt, loopt een werkgever een behoorlijk risico door slechts een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Ondanks dat een zzp’er geen arbeidsovereenkomst heeft, kan dit achteraf heel anders worden geoordeeld door een  rechter. Werkgevers moeten zich realiseren dat zij niet alleen vaste werknemers moeten verzekeren, maar ook ingeleend personeel, zzp’ers, freelancers, stagiaires, vrijwilligers, et cetera.

De rechtbank in Noord-Holland deed onlangs nog uitspraak in een zaak die door drie pakketbezorgers van PostNL was aangespannen. PostNL maakt voor de pakketverzorging gedeeltelijk gebruik van ongeveer 1.100 zelfstandige pakketbezorgers, waarmee PostNL vervoersovereenkomsten heeft gesloten. In deze zaak was van belang of de vervoersovereenkomst gezien werd als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst van opdracht. De kantonrechter verklaarde dat van twee van de drie bezorgers de vervoersovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. U loopt als werkgever dus echt een risico door onder- of niet verzekerd te zijn.

Meer weten? Neem snel contact met ons op!