De Europese verkiezingen: thema’s in de verzekeringswereld

0
596
⏰ Leestijd: 2 minuten

Vandaag zijn de Europese verkiezingen. Er spelen grote thema’s als duurzaamheid en migratie, maar ook voor de verzekeringswereld zijn er relevante onderwerpen tijdens de verkiezingen.

De consument

De Europese Unie hecht veel belang aan consumentenbescherming. Er is dan ook veel aandacht voor de bescherming van die belangen. Dat heeft te maken met de financiële crisis van een aantal jaren geleden, maar een andere reden is dat het succes van de interne markt in belangrijke mate afhankelijk is van de vrijheid die consumenten ervaren om producten en diensten af te nemen over de grens. Veel beleid vanuit Europa is er daarom op gericht dat consumenten in elke lidstaat dezelfde bescherming hebben. Ook voor de financiële dienstverlening en specifiek voor verzekeringen is Brussel met diverse voorstellen gekomen om consumenten beter te informeren en beschermen.

Nederland voorop

De Europese Commissie heeft in de afgelopen vijf jaar de Europese verzekeringskaart ingevoerd. De Nederlandse verzekeringssector is, in vergelijking met andere Europese markten, heel vooruitstrevend als het gaat om consumentencommunicatie. Bij de uitwerking van de Europese verzekeringskaart is de Nederlandse kaart het uitgangspunt geworden.

Privacy

Het meest bekende voorbeeld van Europese wetgeving op het gebied van digitalisering is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan. Met de AVG werd in één klap van 28 verschillende privacywetten in de verschillende Europese lidstaten, een enkele vergaande privacy norm gecreëerd die in heel de EU gelijke bescherming van persoonsgegevens afdwingt. Ondanks de problemen die sommige bedrijven nog steeds ervaren rondom de correcte toepassing van de AVG, heeft de Europese Commissie hiermee wel een basis gelegd voor de manier waarop ze het digitale domein wil vormgeven.

Digitalisering

Ook voor de financiële sector kijkt de EU naar de mogelijkheden om digitalisering in goede banen te leiden. Zo verscheen in 2017 het Europese fintech-actieplan. Het stimuleren van innovatie in de sector is nodig, waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal staan in het toezicht op innovatieve financiële diensten. Allereerst moeten wetten gericht zijn op activiteiten en niet op aanbieders. Op die manier worden consumenten adequaat beschermd, of ze nu klant zijn van een bestaande partij of van een insurtech-startup. Daarnaast moet wetgeving techniekneutraal zijn, zodat dezelfde normen gelden, ongeacht de technologie die wordt ingezet.

Toekomst

Verzekeraars moeten ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt. Schadegevallen met voertuigen kunnen sneller worden afgehandeld als verzekeraars toegang hebben tot het delen van de data (uiteraard met toestemming van de consument) die voertuigen in toenemende mate produceren.